Millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn

Serveis Asisgran

Atenció a la dependència

Servei d'assistència a domicili (SAD)

El Servei d’Assistència a Domicili d’ASISGRAN és un servei d’atenció personalitzada i suport a domicili que pretén la millora de la qualitat de vida i la integració de les persones en el seu entorn familiar i social.

Veure
Selecció de personal

El Servei de Selecció de personal d’ASISGRAN és un servei equivalent al SAD però que té per objectiu cobrir jornades de treball molt àmplies, fins i tot de 24h. Els psicòlegs d’Asisgran, l’ajudaran a triar el perfil més indicat per les seves necessitats.

Veure
Teleassistència

La Teleassistència és un servei especialment indicat per aquelles persones que requereixen una atenció continuada o que volen gaudir d’independència sense renunciar a seguretat.

Veure
Serveis professionals complementaris

Els Serveis Professionals Complementaris d’ASISGRAN persegueixen una atenció específica. Pretenen, fonamentalment, la millora de la salut en general i de la qualitat de vida en particular, d’aquelles persones que per un o altre motiu no poden desplaçar-se per cercar el servei.

Veure

Atenció psicològica

Consulta psicològica

La Consulta Psicològica d’ASISGRAN és un espai de psicoteràpia individual en el que fer front als conflictes i malestars psicològics que sorgeixen en algun moment de la vida.

Veure
Teràpia de grup

Es una forma especial de teràpia en la que un petit grup de persones que passen per situacions problemàtiques similars, es reuneixen, guiats per una psicoterapeuta professional, per ajudar-se individualment i mútuament.

Veure
Intervenció psicoterapèutica en context

Dirigida a l’avaluació, diagnòstic i tractament de situacions més greus, cronificades en el temps, amb una llarga experiència d’atenció psicològica o provocades per una suma de diferents trastorns o problemàtiques severes amb un fort contingut psicosocial, que tenen conseqüències incapacitadores per a la persona.

Veure
Acompanyament terapèutic

Adreçat a professionals del camp de la Psicologia Clínica i de la Salut: Psicòlegs, Psiquiatres, Psiconeuròlegs, etc., que requereixin de recursos clínics alternatius per abordar problemàtiques que desborden els límits del consultori o l’àmbit institucional.

Veure

Formació ocupacional