Dirigida a l’avaluació, diagnòstic i tractament de situacions més greus, cronificades en el temps, amb una llarga experiència d’atenció psicològica o provocades per una suma de diferents trastorns o problemàtiques severes amb un fort contingut psicosocial, que tenen conseqüències incapacitadores per a la persona.