Millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn

Presentació

La missió d’ASISGRAN és millorar la qualitat de vida i l’entorn d’aquelles persones que pateixen algun tipus de dependència ja siguin nens, joves, adults o gent gran.

A través de la nostra oferta d’Acompanyaments Assistencials i Terapèutics es realitzen tot tipus de serveis d’ajuda domiciliaria, hospitalària, en centres de recuperació o en els nostres despatxos.

El nostre personal qualificat dona serveis d’assistència i acompanyament a les persones dependents amb discapacitat física, psíquica o sensorial, malaltia mental, post operatoris o malalties cròniques o d’alt risc.

Per oferir als nostres clients un servei de qualitat hem creat un espai intern de Formació Continuada que pretén la preparació específica dels nostres treballadors.

Salut i autoestima