• Assistència a la Persona: Higiene, canguratge, acompanyaments, ajudes a vestir-se, aixecar-se del llit, companyia, alimentació, cures,...
  • Assistència a la Llar: Organització, neteja, compra, cura de la roba,...

El Servei d’Assistència a Domicili d’ASISGRAN és un servei d’atenció personalitzada i suport a domicili que pretén la millora de la qualitat de vida i la integració de les persones en el seu entorn familiar i social.

Aquesta tasca la realitza personal professional amb la titulació adient per a cada cas: Metges/metgesses, Infermers/es, Pedagogs/gues, Treballadors/es Familiars, Auxiliars d’Infermeria, Auxiliars de Geriatria, Auxiliars de la llar, Treballadores Informals, ...

Un servei SAD pot ser d’assistència a la persona, d’assistència a la llar o ambdues coses, segons les necessitats del client.

A ASISGRAN fem un seguiment personalitzat dels nostres serveis, amb l’objectiu de garantir-ne la qualitat i donar una resposta ràpida als canvis en les necessitats de cada client.

Informa’t sobre el programa de xecs servei