• Assistència a la Persona: Higiene, acompanyaments, ajudes a vestir-se, aixecar-se del llit, companyia, alimentació, cures,...
  • Assistència a la Llar: Organització, neteja, compra, cura de la roba,...


El Servei de Selecció de personal d’ASISGRAN és un servei equivalent al SAD però que té per objectiu cobrir jornades de treball molt àmplies, fins i tot de 24h. Els psicòlegs d’Asisgran, l’ajudaran a triar el perfil més indicat per les seves necessitats.