Adreçat a totes aquelles persones motivades per millorar la seva situació laboral i/o ampliar coneixements en el camp de l’acompanyament assistencial i terapèutic.

A ASISGRAN, oferim un seguit d’accions formatives internes i externes que responen a les necessitats dels professionals del sector de la dependència i que tenen per objectiu la millora constant dels nostres serveis.

La formació externa, Formació Ocupacional i d’Orientació Professional va dirigida a la inserció laboral i està desglossada en 2 blocs formatius:
APRENENTATGES BÀSICS EN ASSISTÈNCIA DOMICILIARIA, destinat a persones interessades en el camp de l’ajuda a domicili.
FORMACIÓ EN ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC, adreçat a professionals del camp social i la psicologia clínica i de la salut.

A nivell intern, als nostres treballadors se’ls ofereix un servei de formació continuada que els permet millorar i actualitzar els seus coneixements, amb l’objectiu final de poder d’oferir un servei de qualitat als nostres clients.